MATH IN ENGLISH

E-connect Hải Phòng tạo hứng thú trong giờ Toán cho học sinh qua chương trình dạy Toán bằng Tiếng Anh.

Với đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, thành tích tốt, truyền đạt dễ hiểu, ECHP tin rằng việc đạy Toán bằng Tiếng Anh là luồng gió mới trong việc dạy và học tại các trường trong Thành phố.

Dạy Toán bằng Tiếng Anh đưa môn Toán vốn khô khan áp lực đối với các em học sinh, giờ đây, cả lớp sôi nổi tranh luận bằng tiếng Anh, cùng mong chờ đáp án từ thầy(cô) giáo.

Việc giảng dạy môn Toán bằng tiếng Anh tại một số trường học ở Hải Phòng được ECHP thực hiện nâng dần theo 3 mức độ:

Mức độ 1: Giáo viên giảng dạy trên lớp sử dụng tiếng Việt là chủ yếu, giao bài tập về nhà, bài tập nhóm để học sinh thực hành bằng tiếng Anh, giáo viên chữa bài tập bằng tiếng Anh.

Mức độ 2: Các giáo viên giảng dạy trên lớp sử dụng tiếng Anh là chủ yếu, tổ chức hoạt động dạy học, chữa bài bằng tiếng Anh; học sinh ghi chép và giải các bài tập, trao đổi và trình bày bằng tiếng Anh.

Mức độ 3: Tổ chức hoạt động dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Cập nhật vào : Thứ bảy - 14/12/2019 21:34